Çevre Politikamız

KARBA OTOMOTİV ailesi olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyarak, sürekli iyileşme ve gelişimi temel alan bir çevre yönetim sistemi doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.


Bu faaliyetlerimizi yürütürken ise,

  • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın toplumun çevre bilincini artıracağımızı,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
  • Oluşabilecek kirlilikleri kaynağında önleyeceğimizi,

Sahip olduğumuz Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ile bütünleşmiş bir şekilde yürüteceğimizi taahhüt ederiz.